Cum pot comanda un studiu?
Vă rugăm să contactați contactcbsromaniaPUNCT.ro .

Ce tipuri de studii există?

Studii clasice

Acest gen de material vă invită să explorați și alte pasajele cu ajutorul trimiterilor pentru a înțelege că Biblia, care în original înseamnă cărți este de fapt o singură carte și că ea ne provoacă înțelegerea și ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu.

Studi globale

Acest gen de material are un aspect modern cu mai puține întrebări și trimiteri, se concentrează mai mult pe aplicație și este foarte adecvat pentru începerea unui nou grup.

Pot studia folosind un dispozitiv conectat la internet?
Vezi CBS digital.

VARIANTA CLASICĂ

 • DEUTERONOM – 12 LECȚII
 • PENTATEUH – 30 LECȚII
 • SLUJITORII LUI DUMNEZEU – 30 LECȚII
 • 1 CORINTENI – 18 LECȚII
 • 2 CORINTENI – 12 LECȚII
 • FAPTELE APOSTOLILOR – 30 DE LECȚII
 • EFESENI – 12 LECȚII
 • GALATENI – 6 LECȚII
 • FILIPENI – 6 LECȚII
 • IACOV – 6 LECȚII
 • 1 IOAN – 6 LECȚII

VARIANTA GLOBALĂ

 • FASCINANTA CARTE A LUI DUMNEZEU – GLOBAL- 7 LECȚII
 • LUCA – GLOBAL – 30 LECȚII
 • LUCA – GLOBAL – 30 LECȚII PENTRU COPII ȘI TINERI
 • ROMANI – GLOBAL – 30 LECȚII
 • COLOSENI – GLOBAL – 6 LECȚII
 • TRĂIRE CREȘTINĂ – GLOBAL – 12 LECȚII (FILIMON, 1, 2, 3 IOAN, IUDA)
 • 1 ȘI 2 PETRU – GLOBAL – 12 LECȚII