CBS este un studiu biblic pentru fiecare persoană. Noi credem că Biblia trebuie studiată de toți oamenii, atât din interiorul cât și din afara bisericii. Deși există diferențe între grupurile creștine, CBS alege în mod deliberat să nu se alăture niciunui grup bisericesc și să nu își modifice materialele pentru a se potrivi nici unui punct de vedere doctrinar. Scopul nostru este să fim o forță unificatoare în rândul comunității creștine mai mari din întreaga lume, încurajând oamenii la studierea Sfântei Scripturi în așa fel încât ea să le aducă dragoste și unitate.

Credem că … Biblia, atât Vechiul, cât și Noul Testament este revelația divină și Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, inerant sau fără greșeală în manuscrisele originale. Învățătura sa este autoritară pentru viața creștină în ce privește credința și practica.CBS ce credem noi

Credem … în unitatea Dumnezeirii, care există dintotdeauna în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și care sunt identice în natură; Dumnezeu este atotputernic, atotștiutor, pretutindeni prezent și neschimbat, infinit, perfect în dragoste, adevăr, dreptate, bunătate, har și milă.

Noi credem … așa cum afirmă Crezul de la Niceea, că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu este în același timp pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, două naturi într-o singură persoană. Isus a fost conceput de Duhul Sfânt și S-a născut din fecioara Maria. El a făcut minuni pentru a-Și manifesta divinitatea, a trăit o viață fără de păcat, a suferit și a murit ca sacrificiu pe deplin satisfăcător pentru păcatul întregii lumi. Isus a înviat din morți a treia zi și învierea Sa trupească garantează învierea tuturor celor care cred în El. Isus S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, unde domnește peste univers, mijlocește pentru credincioși și Se va întoarce pe pământ pentru a-și instaura Împărăția.

Credem că... omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, dar a căzut în neascultare printr-o decizie voluntară și, ca urmare, a fost separat spiritual de Dumnezeu. Această natură căzută a fost transmisă astfel, întregii omeniri. Răscumpărarea omului este posibilă, însă prin sângele lui Isus Cristos. Numai cei care sunt în Isus Cristos sunt iertați, născuți din Duhul Sfânt și devin copii ai lui Dumnezeu. Credința biblică este necesară pentru mântuire. Faptele bune și viața dreaptă vor însoți o astfel de credință și vor certifica validitatea ei.

Credem că … Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios din momentul în care acesta este grefat în Trupul lui Cristos. Rolul  Duhului Sfânt este să-L slăvească pe Domnul Isus Cristos și, în această perioadă, să-i convingă pe oameni de păcat, să-l regenereze pe păcătosul care crede și să locuiască în el, să-l îndrume, să-l instruiască și să-l împuternicească pentru a trăi o viață de slujire evlavioasă. Credem că toți creștinii trebuie să depună mărturie pentru Cristos prin puterea Sa și să studieze Biblia cu ajutorul Său.

Credem că ... Biserica, alcătuită din toți cei cu adevărat grefați prin credință în Trupul lui Cristos este unită împreună într-un singur Trup al cărui cap este Cristos Isus. Ca membri ai Bisericii, responsabilitatea noastră este să păstrăm unitatea Duhului în legătura păcii, susținând biserica locală și iubindu-ne unii pe alții cu inimi curate.